Program wydarzeń towarzyszących zostanie ogłoszony 5 września.