Centrum festiwalowe

Centrum festiwalowe 10. MFT DIALOG — WROCŁAW 2021 znajdować się będzie w BARBARZE.

BARBARA, ul. Świdnicka 8B