Wręczenie nagrody im. Stanisława Ignacego Witkiewicza 2017

  • 16 / 10 14:00

Nagrodę im. Stanisława Ignacego Witkiewicza 2017 za wybitne osiągnięcia w propagowaniu polskiej kultury teatralnej na świecie powołane przez Zarząd Stowarzyszenia Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (PO ITI) Jury w składzie: Lech Sokół (przewodniczący, Instytut Sztuki PAN), Agnieszka Koecher-Hensel (Polski Ośrodek ITI/Instytut Sztuki PAN), Dariusz Kosiński (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego), Barbara Osterloff (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie) oraz Bożena Sawicka (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) uchwaliło, że nagrodę tę otrzymuje prof. Bohdan Kozak z Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.

Prof. Kozak w 1999 roku powołał do istnienia teatrologię lwowską na Uniwersytecie im. Franki, którą kierował do 2004, obecnie koordynuje i wspiera współpracę ze strony lwowskiej z prowadzonym na Wydziale Polonistyki projektem badawczym „Teatry we Lwowie 1789-1945”, zainicjował także zorganizowanie międzynarodowej (ukraińsko-polsko-austriackiej) sesji studentów teatrologii i doktorantów w kwietniu 2017 we Lwowie.