Kontakt

Dyrektor Artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog – Wrocław
Krystyna Meissner-Erhardt

Biuro
office@dialogfestival.pl

Promocja i komunikacja
press@dialogfestival.pl