List poparcia od zespołu spektaklu „Solidarność. Nowy projekt”

Ze smutkiem przyjęliśmy informację o wstrzymaniu finansowania Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog we Wrocławiu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uważamy tę decyzję za przejaw cenzury politycznej, ideologicznej i ekonomicznej, i wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec stosowania jej mechanizmów.

Jesteśmy także zbulwersowani tym, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego po raz kolejny, po decyzjach dotyczących finansowania Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy i Międzynarodowego Festiwalu Malta w Poznaniu, traktuje demokratyczne zasady mecenatu państwa w kategoriach konfliktu i walki, dominacji i wykluczenia, eliminując inne racje i opinie, niż te, które samo uznaje.

Jednocześnie, wyrażamy solidarność i deklarujemy swoje poparcie dla działań dyrekcji artystycznej Festiwalu Dialog, Tomasza Kireńczuka i Krystyny Meissner, których praca przyczyniła się do stworzenia wyjątkowego wydarzenia kulturalnego, prezentującego różnorodne formy artystyczne i tematy, będącego rzeczywistym miejscem dialogu.

Beata Bandurska

Magdalena Celmer

Bartosz Frąckowiak

Paweł L. Gilewski

Piotr Grzymisławski

Mirosław Guzowski

Magda Igielska

Łukasz Jara

Roland Nowak

Maciej Pesta

Martyna Peszko

Sonia Roszczuk

Jan Sobolewski

Anita Sokołowska

Artur Szczęsny

Maciej Szymborski

Małgorzata Trofimiuk

Jakub Ulewicz

Piotr Wawer Jr.

Małgorzata Witkowska

Paweł Wodziński

Konrad Wosik