List solidarności autorstwa Alaina Platela oraz Franka Van Laecke

„W imieniu grupy Les ballets C de la B pragniemy wyrazić naszą solidarność z organizatorami 9. Międzynarodowego Festiwalu Dialog–Wrocław, którzy zaprosili nas do udziału w festiwalu i wystawienia dwóch naszych produkcji.

Otrzymaliśmy informację, że Festiwal utracił część przyznanej dotacji ze względów politycznych. W rezultacie organizatorzy Festiwalu zostali zmuszeni do odwołania części przedstawień spośród zaplanowanego programu. Biorąc pod uwagę, że ofiarami tego niezwykle krzywdzącego posunięcia są przede wszystkim polscy artyści, stanęliśmy przed niezwykle trudnym dylematem, mając do wyboru rezygnację z naszego spektaklu i pozostawienie sceny lokalnym artystom lub przyjazd na Festiwal i wystąpienie w celu wyrażenia naszej solidarności.

Zdecydowaliśmy się na to drugie rozwiązanie, ponieważ uważamy za niezwykle ważne wzięcie udziału w debacie publicznej, którą z pewnością wywoła ta sytuacja. Wydarzenia, które obecnie mają miejsce w Polsce – redukcja dofinansowań przeznaczonych na kulturę, edukację oraz programy socjalne w celu przeznaczania większych kwot na inwestycje w biznes, bezpieczeństwo oraz armię – dotykają coraz większej liczby miejsc w Europie i na całym świecie. Jednak to nie wszystko. W niektórych państwach coraz częściej można zauważyć polityków, którzy pragną objąć pośrednią lub bezpośrednią kontrolę nad treścią wydarzeń kulturalnych. Bardzo często odbywa się to na podstawie mocno konserwatywnych kryteriów etycznych.

Scena teatralna zawsze była miejscem, w którym prezentowane były traumy osobiste i społeczne, a także wewnętrzne rany, pytania i problemy, często w niezwykle skomplikowany sposób lub poprzez złożone metafory. Nie ma jednak wątpliwości: widzowie są inteligentni i wielkoduszni. Widzowie są też świadomi, że teatr jest miejscem ważnych wydarzeń, w których przedstawiane są najważniejsze problemy i kwestie.
Dla wielu osób właśnie to stanowi główny powód chodzenia do teatru. To jedno z ostatnich miejsc, w którym panuje Prawdziwa Wolność, którą powinniśmy cenić i pielęgnować. Wolność wypowiedzi, ekspresji, wolność udziału w przedstawieniach i – jeśli będzie to konieczne – opuszczenia sali przed jego zakończeniem.

Bardzo często w teatrze pojawia się możliwość nawiązania dialogu pomiędzy twórcami i ich publicznością. Z pewnością taką możliwość oferuje Festiwal Dialog, odbywający się we Wrocławiu – wydarzenie słynące ze swojej wielkiej otwartości wobec złożonego świata, w którym żyjemy. Z tego powodu podjęliśmy decyzję o przyjeździe na Festiwal. Zamierzamy ocenić na miejscu, w jaki sposób możemy wspierać wydarzenie, artystów i publiczność w dążeniach do ograniczenia kontroli rządu, który powinien przede wszystkim wspierać swoich obywateli.”

Alain Platel oraz Frank Van Laecke
http://m.lesballetscdela.be/