List solidarności od Maxim Gorki Theatre

Z wielkim niepokojem przyjęliśmy informację o tym, że realizacja wrocławskiego Festiwalu Teatralnego „Dialog” jest w znaczącym stopniu utrudniona ze względu na nagłe odstąpienie od wypłacenia dotacji wcześniej udzielonej temu wydarzeniu.

Festiwal „Dialog” cieszy się międzynarodowym uznaniem i znany jest jako platforma wymiany współczesnych propozycji teatralnych. Nagła decyzja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wycofaniu się ze współfinansowania festiwalu może być interpretowana wyłącznie jako politycznie motywowana sankcja.

Niniejszym protestujemy przeciwko próbie ograniczenia wolności twórczości artystycznej organizatorów festiwalu poprzez odcięcie wsparcia finansowego. Nazwa festiwalu była zawsze główną dyrektywą dla jego kuratorów: DIALOG zarówno w teatrze, jak i w życiu oznacza spotkanie się ze sobą poglądów, które mogą być ze sobą sprzeczne. Dialog jest warunkiem koniecznym dla istnienia demokratycznego społeczeństwa i wolności twórczości artystycznej. Wolność słowa i poglądów są niezbędne dla społecznego dialogu w państwach demokratycznych.

Wyrażamy naszą solidarność z organizatorami festiwalu oraz z artystami biorącymi w nim udział, i domagamy się od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przywrócenia dotacji finansowej dla tego cieszącego się wyjątkowym uznaniem festiwalu.

Shermin Langhoff // Dyrektor artystyczna
Jens Hillje // Współdyrektor artystyczny

Maxim Gorki Theatre