Wolontariat

Jak zostać wolontariuszem na 9. MFT Dialog – Wrocław?

Krok 1: wypełnij formularz zgłoszeniowy do 30 sierpnia 2017 r.

Formularz znajdziesz pod linkiem: TUTAJ.

W razie pytań, wątpliwości lub problemów z wypełnieniem formularza, zapraszamy do kontaktu – wolontariat@strefakultury.pl;

Krok 2: przyjdź na rozmowę rekrutacyjną.
To ważny etap, który pozwali na weryfikację informacji oraz omówienie szczegółów ewentualnej współpracy. Na spotkaniu przekażemy Ci kolejną, niezbędną garść wiedzy na temat Festiwalu, zadamy pytania i odpowiemy na Twoje oraz postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości, które się pojawią.

Krok 3: decyzja o zaproszeniu do współpracy.
Rozpatrzymy wszystkie aplikacje i podejmiemy decyzję o przyjęciu wybranych kandydatów do ekipy wolontariuszy. Wypełnienie i przesłanie aplikacji nie jest bowiem równoznaczne z przyjęciem na wolontariat. Informację o ostatecznej liście wolontariuszy rozsyłamy drogą elektroniczną po zakończeniu etapu rekrutacji.

 

Jak wygląda praca wolontariusza podczas Festiwalu?

W trakcie Festiwalu wolontariusze podzieleni będą na grupy zadaniowe, pracujące w poszczególnych działach. Zrobimy wszystko, aby każdy z Was czerpał jak najwięcej satysfakcji ze współpracy z nami, dlatego postaramy się przydzielić Was do poszczególnych sekcji, na postawie zgłoszonych w trakcie rozmowy preferencji, doświadczenia i zainteresowań.

Zaprosimy Was do współpracy m.in.:

 • W BIURZE PRASOWYM (pomoc przy obsłudze gości, kontakt z mediami, pisanie relacji z poszczególnych dni Festiwalu),
 • W BIURZE FESTIWALOWYM (obsługa gości festiwalowych, wydawanie zaproszeń i identyfikatorów, wydawanie materiałów promocyjnych),
 • PRZY TRANSPORCIE GOŚCI (pomoc przy transportowaniu gości festiwalowych),
 • PRZY OPIECE NAD GOŚĆMI ZAGRANICZNYMI (udzielanie informacji o Festiwalu, oprowadzenie po najważniejszych punktach Wrocławia),
 • PRZY OBSŁUDZE WIDOWNI (pomoc przy obsłudze widowni w przestrzeniach, gdzie grane są spektakle).

Kiedy rozpoczyna się i kończy praca wolontariusza?

Czas pracy wolontariusza ściśle wiąże się z funkcjonowaniem działu, do którego został przypisany. O dokładnych datach i godzinach pracy zostaniecie poinformowani przez opiekunów poszczególnych sekcji.

Co gwarantujemy naszym wolontariuszom?

 • Spotkania wstępne i szkolenia przygotowujące do współpracy,
 • Identyfikator, upoważniający do bezpłatnego wejścia na spektakle, odbywające się w ramach Festiwalu,
 • Zaświadczenie o odbytym wolontariacie,
 • Moc emocji i niezapomnianych wrażeń.

Co jeszcze powinniście wiedzieć?

 • Praca wolontariusza jest dobrowolną pracą na rzecz 9. Międzynarodowego Festiwalu Dialog-Wrocław,
 • Osoby niepełnoletnie chcące zostać wolontariuszem są zobowiązane do dostarczenia nam zgody rodziców / opiekunów na podjęcie współpracy wolontariackiej,
 • Praca będzie świadczona przez wolontariusza według ustalonego harmonogramu i pod kierunkiem opiekuna ze strony organizatorów,
 • Okres pracy wolontariuszy przewidziany jest między 13 a 21 października 2017 r.,
 • Wolontariusz może uczestniczyć w spektaklach wyłącznie w godzinach wolnych od powierzonej mu pracy lub na podstawie indywidualnej zgody bezpośredniego opiekuna,
 • Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu oraz zakwaterowania wolontariusza we Wrocławiu,
 • Szczegółowe zasady współpracy określone zostaną w porozumieniu wolontariackim,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieuzasadniania decyzji odmownych. Od powyższych decyzji nie przysługuje odwołanie,
 • Każdy kandydat musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133/97 poz. 883 ze zm.).

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: TUTAJ