Wolontariat na 9. MFT Dialog – Wrocław

Interesujesz się teatrem, sztukami performatywnymi, filmem, zarządzaniem w kulturze? Chcesz się dowiedzieć, jak wygląda teatr od kulis? Masz czas, energię, otwarty umysł i znasz języki obce? Pragniesz uczestniczyć w organizacji jednego z najważniejszych wydarzeń teatralnych w Polsce? Wystarczy wypełnić poniższe kroki. Czekamy na Twoje zgłoszenie do wolontariatu. Możliwe, że to właśnie Ciebie szukamy. Dołącz do zespołu wolontariuszy pomagających przy współorganizowaniu festiwalu Dialog!

Krok 1: wypełnij formularz zgłoszeniowy do 30 sierpnia 2017 r.
Znajduje się on pod adresem www.wolontariat.wroclaw2016.pl. Wybierając z listy projektów wydarzenie MFT Dialog – Wrocław. Do wypełnienia formularza niezbędne jest założenie konta w systemie. Konieczne będzie też dołączenie pliku ze zdjęciem, które pozwoli na przygotowanie identyfikatora dla Ciebie.

W razie pytań, wątpliwości lub problemów z wypełnieniem formularza, zapraszamy do kontaktu – wolontariat@wroclaw2016.pl;

Krok 2: przyjdź na rozmowę rekrutacyjną.
To ważny etap, który pozwali na weryfikację informacji oraz omówienie szczegółów ewentualnej współpracy. Na spotkaniu przekażemy Ci kolejną, niezbędną garść wiedzy na temat Festiwalu, zadamy pytania i odpowiemy na Twoje oraz postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości, które się pojawią.

Krok 3: decyzja o zaproszeniu do współpracy.
Rozpatrzymy wszystkie aplikacje i podejmiemy decyzję o przyjęciu wybranych kandydatów do ekipy wolontariuszy. Wypełnienie i przesłanie aplikacji nie jest bowiem równoznaczne z przyjęciem na wolontariat. Informację o ostatecznej liście wolontariuszy rozsyłamy drogą elektroniczną po zakończeniu etapu rekrutacji.

Jak wygląda wolontariat podczas Festiwalu?

W trakcie Festiwalu wolontariusze podzieleni będą na grupy zadaniowe, pracujące w poszczególnych działach. Zrobimy wszystko, aby każdy z Was czerpał jak najwięcej satysfakcji ze współpracy z nami, dlatego postaramy się przydzielić Was do poszczególnych sekcji, na postawie zgłoszonych w trakcie rozmowy preferencji, doświadczenia i zainteresowań.

Zaprosimy Was do współpracy m.in.:

 • W BIURZE PRASOWYM (pomoc przy obsłudze gości, kontakt z mediami, pisanie relacji z poszczególnych dni Festiwalu),
 • W BIURZE FESTIWALOWYM (obsługa gości festiwalowych, wydawanie zaproszeń i identyfikatorów, wydawanie materiałów promocyjnych),
 • PRZY TRANSPORCIE GOŚCI (pomoc przy transportowaniu gości festiwalowych),
 • PRZY OPIECE NAD GOŚĆMI ZAGRANICZNYMI (udzielanie informacji o Festiwalu, oprowadzenie po najważniejszych punktach Wrocławia),
 • PRZY OBSŁUDZE WIDOWNI (pomoc przy obsłudze widowni w przestrzeniach, gdzie grane są spektakle).

Kiedy rozpoczyna się i kończy praca wolontariusza?

Czas pracy wolontariusza ściśle wiąże się z funkcjonowaniem działu, do którego został przypisany. O dokładnych datach i godzinach pracy zostaniecie poinformowani przez opiekunów poszczególnych sekcji.

Co gwarantujemy naszym wolontariuszom?

 • Spotkania wstępne i szkolenia przygotowujące do współpracy,
 • Identyfikator, upoważniający do bezpłatnego wejścia na spektakle, odbywające się w ramach Festiwalu,
 • Zaświadczenie o odbytym wolontariacie,
 • Moc emocji i niezapomnianych wrażeń.

Co jeszcze powinniście wiedzieć o wolontariacie?

 • Praca wolontariusza jest dobrowolną pracą na rzecz 9. Międzynarodowego Festiwalu Dialog-Wrocław,
 • Osoby niepełnoletnie chcące zostać wolontariuszem są zobowiązane do dostarczenia nam zgody rodziców / opiekunów na podjęcie współpracy wolontariackiej,
 • Praca będzie świadczona przez wolontariusza według ustalonego harmonogramu i pod kierunkiem opiekuna ze strony organizatorów,
 • Okres pracy wolontariuszy przewidziany jest między 16 a 25 października 2015 r.,
 • Wolontariusz może uczestniczyć w spektaklach wyłącznie w godzinach wolnych od powierzonej mu pracy lub na podstawie indywidualnej zgody bezpośredniego opiekuna,
 • Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu oraz zakwaterowania wolontariusza we Wrocławiu,
 • Szczegółowe zasady współpracy określone zostaną w porozumieniu wolontariackim,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieuzasadniania decyzji odmownych. Od powyższych decyzji nie przysługuje odwołanie,
 • Każdy kandydat musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133/97 poz. 883 ze zm.).,